Co możemy dla Ciebie zrobić? 

 Prawo nieruchomości


Udzielamy pomocy w zakresie rozwiązywania problemów prawnych w zakresie prawa nieruchomości. Zajmujemy się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości.

Czytaj więcej

 Doradctwo gospodarcze


Doradzimy jaka forma prawna będzie najbardziej odpowiednia dla przyszłego biznesu. Pomagamy założyć własny biznes. Zajmujemy się także rejestracją spółek handlowych. Zajmiemy się analizą dokumentów.

Czytaj więcej

 Windykacja


Odzyskujemy Państwa należności wynikające z nieopłaconych faktur, niewypełnionych umów, umów zawartych ustnie, odszkodowań.

Czytaj więcej

 Umowy, regulaminy,
          uchwały, wnioski.

Zajmujemy się konstruowaniem umów handlowych zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Zajmujemy się pisaniem regulaminów, wniosków, uchwał i innych pism prawne.

Czytaj więcej

 Poradniki i kursy


Zajmujemy się przygotowaniem poradników i kursów online mających na celu wyjaśnianie kłopotliwych kwestii prawnych z uwagi na wciąż nowelizowane przepisy i trudność w ich stosowaniu.

Czytaj więcej

 Odszkodowania


Pomagamy osobom fizycznym poszkodowanym wskutek zaistnienia zdarzeń losowych (m.in. w wypadkach komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej ) uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Czytaj więcej

GRB White Stone s.c.

logoGRB White Stone s.c. zajmuje się outsourcingiem zleceń prawnych świadczonych na rzecz podmiotów indywidualnych oraz podmiotów biznesowych świadcząc usługi doradztwa prawnego przez internet, wykonując kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych m.in. doradzając w zakresie bieżącej działalności czy w zakresie optymalizacji podatkowej. Zajmujemy się ponadto odzyskiwaniem należności i windykacją wierzytelności. Nadto, obsługa prawna obejmuje sporządzanie dokumentów i pism procesowych a także konstruowane i opiniowanie już gotowych umów.
Wspieramy naszych klientów w każdych działaniach zmierzających do rozpoczęcia własnego biznesu i jego prowadzeniem na każdym etapie.

Najnowsze artykuły

16Sty

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Autor: Emil Gajda  Komentarze (0)
Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Zatrzymanemu za...
16Sty

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany w Polsce?

Autor: Emil Gajda  Komentarze (0)
Posiadanie marihuany w Polsce jest nielegalne a zatrzymanemu z marihuaną grozi nie tylko kara grzywny i kara ograniczenia wolności ale nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Co grozi za posiadanie marihuany? Kary za posiadanie...
27Cze

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Autor: Anna Grabowicz-Gajda  Komentarze (0)
Regulacje realizacji zamówień dokonywanych przez podmioty należące do sektora publicznego zawarte zostały w akcie normatywnym Prawo Zamówień Publicznych[1] ( dalej jako p.z.p.). Ustawa ta zawiera normy dotyczące zasad i trybów udzielania zamówień publicznych. Zamówienia publiczne...

Współpracownicy

Prawnik

Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych. 

Prawnik

Specjalizuje się w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji handlowych podmiotów gospodarczych w tym także obsługi prawnej transakcji dotyczących nieruchomości.

Prawnik

Specjalista w zakresie prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad rachunkowych i księgowych.

Prawnik

Specjalizuje się w zakresie postępowania cywilnego i egzekucyjnego. Posiada doświadczenie w odzyskiwaniu należności pieniężnych z faktur oraz umów handlowych.