Zajmiemy się analizą Państwa sytuacji i doradzimy jaka forma prawna prowadzonej działalności będzie dla Państwa najbardziej korzystna. Zajmujemy się także rejestracją spółek handlowych. Napiszemy umowy spółek handlowych zgodne z Państwa oczekiwaniami.
Zajmiemy się napisaniem umów gospodarczych, umów handlowych. Przeanalizujemy Państwa sytuację prawną.

W zakresie naszych usług jest:

– zakładanie oraz rejestracja spółek handlowych

-pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej

– pomoc w wyborze optymalnych form opodatkowania

– bieżąca obsługa korporacyjna spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń

– bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw

– ocena projektów inwestycyjnych w tym dotyczących nieruchomości ( tzw. due dilligence)

– restrukturyzacja przedsiębiorstw

– windykacja i odzyskiwanie należności

– przygotowywanie projektów uchwał organów spółek handlowych oraz innych dokumentów koniecznych na zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników

– przygotowanie procesu przekształcenia, fuzji i przejęcia

– reprezentowanie spółek przez profesjonalnego pełnomocnika przed organami administracyjnymi, sądami oraz w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych

A także:

– przygotowanie umów gospodarczych i handlowych

-przygotowanie umów o współpracy

-analiza umów handlowych

-projektowanie regulaminów

-projektowanie umów o pracę

-analiza bieżącej sytuacji prawnej

-przygotowanie i kompletowanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego

– podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego