Doradztwo w zakresie: 

 Prawa nieruchomości


Rozwiązywania problemów prawnych w zakresie prawa nieruchomości. Doradztwo w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości.

Czytaj więcej

Problemów gospodarczych


Doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej i jej prowadzenia. Doradztwo obejmuje pomoc w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego oraz analizy dokumentów w tym zakresie. 

Czytaj więcej

 Windykacji


Doradztwo w zakresie odzyskiwania należności wynikających z nieopłaconych faktur, nieopłaconych umów, umów zawartych ustnie a także odszkodowań i kar umownych.
Czytaj więcej

 Umowy, regulaminy,
          uchwały, wnioski.

Doradztwo w zakresie konstruowania umów handlowych zarówno dla przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Regulaminy, wnioski, uchwały i inne pisma prawne.

Czytaj więcej

 Poradniki i kursy


Doradztwo w zakresie tworzenia poradników i kursów online mających na celu wyjaśnianie kłopotliwych kwestii prawnych w oparciu nowelizowane przepisy prawne.

Czytaj więcej

 Odszkodowań


Doradztwo osobom fizycznym poszkodowanym wskutek zaistnienia zdarzeń losowych (m.in. w wypadkach komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej ) i analiza stanu faktycznego pod katem możliwości uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Czytaj więcej

Zajmujemy się działalnością prawniczą na rzecz podmiotów indywidualnych oraz podmiotów biznesowych świadcząc usługi doradztwa prawnego przez internet w postaci ogólnych konsultacji prawnych a także przygotowywania wzorów dokumentów i pism. Działalność prawnicza obejmuje w szczególności doradztwo w zakresie bieżącej działalności czy w zakresie optymalizacji podatkowej. Zajmujemy się ponadto doradztwem w zakresie odzyskiwania należności i windykacji wierzytelności. 
Wspieramy naszych klientów w każdych działaniach zmierzających do rozpoczęcia własnego biznesu i jego prowadzeniem na każdym etapie.

Najnowsze artykuły

16sty

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Autor: Emil Gajda  Komentarze (0)
Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Zatrzymanemu za...
16sty

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany w Polsce?

Autor: Emil Gajda  Komentarze (0)
Posiadanie marihuany w Polsce jest nielegalne a zatrzymanemu z marihuaną grozi nie tylko kara grzywny i kara ograniczenia wolności ale nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Co grozi za posiadanie marihuany? Kary za posiadanie...
27cze

Zamówienia publiczne – informacje ogólne

Autor: Anna Grabowicz-Gajda  Komentarze (0)
Regulacje realizacji zamówień dokonywanych przez podmioty należące do sektora publicznego zawarte zostały w akcie normatywnym Prawo Zamówień Publicznych[1] ( dalej jako p.z.p.). Ustawa ta zawiera normy dotyczące zasad i trybów udzielania zamówień publicznych. Zamówienia publiczne...

.

Prawo cywilne

Zagadnienia problemowe

testament, spadek, wyjście ze współwłasności, zapis windykacyjny

Prawo karne

Zagadnienia problemowe

Jazda po alkoholu, posiadanie narkotyków, przestępstwa gospodarcze

Prawo gospodarcze

Zagadnienia problemowe

umowy, windykacja należności, odzyskiwanie długów

Prawo nieruchomości

Zagadnienia problemowe

renta planistyczna, współwłasność, czynności przekraczające zwykły zarząd