201604.11
0
0

Odszkodowanie a wywłaszczenie nieruchomości – część I

Uzyskanie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje publiczne nie jest wcale tak prostą sprawą, jak mogłoby się wydawać. Prawo do odszkodowania przysługuje zarówno właścicielowi jaki i użytkownikowi wieczystemu gruntu wywłaszczanego. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze, kilka słów o procesie wywłaszczenia (zwykłego) Poprzez wywłaszczenie na cele publiczne należy rozumieć wywłaszczenie na inwestycje…

201602.29
0
0

Skutki podatkowe świadczenia pośmiertnego

Opodatkowanie podatkiem dochodowym lub objęcie zwolnieniem podatkowym jest zależne od tytułu wypłaty świadczenia oraz jego wysokości. W przedmiotowej sytuacji Spółka planuje dokonać wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego pracownika. Warto przyjrzeć się skutkom podatkowym takiego przedsięwzięcia. 1. Wypłata zapomogi z ZFŚS Zapomogę z tytułu śmierci pracownika wypłaca się rodzinie zmarłego ze środków Zakładowego…

201602.08
0
0

Skutki w zakresie podatków dochodowych nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników

Jedną z popularniejszych świadczeń na rzecz pracowników jest nieodpłatne udostępnienie przez firmę mieszkania. Warto rozważyć, jakie skutki w zakresie podatków dochodowych będzie rodziło takie świadczenie zarówno dla pracodawcy jaki i dla podatnika. Skutki podatkowe dla pracodawcy. Pomimo nieodpłatnego udostępnienia mieszkania na rzecz pracownika, nie można stwierdzić, że po stronie pracodawcy nie występuje przychód. Mianowicie przychodem…