201601.14
0
0

Dochodzenie należności na drodze sądowej.

Odzyskiwanie długów. Windykacja przedsądowa. Windykacja sądowa. Wraz ze wzrostem rynkowych transakcji handlowych wzrasta liczba nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Konieczne staje się wówczas podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć są negocjacje z dłużnikiem mające na celu doprowadzenie do porozumienia. Ten rodzaj windykacji określa się…