201701.16
0
0

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Oprócz przewidzianych w kodeksie karnym, orzekany jest także obligatoryjnie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia…

201701.16
0
0

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany w Polsce?

Posiadanie marihuany w Polsce jest nielegalne a zatrzymanemu z marihuaną grozi nie tylko kara grzywny i kara ograniczenia wolności ale nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Co grozi za posiadanie marihuany? Kary za posiadanie marihuany wskazane zostały nie w kodeksie karnym a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która obok wymienionych kar penalizuje także wypadek…