201701.16
0
0

Co grozi zatrzymanemu za posiadanie marihuany w Polsce?

Posiadanie marihuany

Posiadanie marihuany w Polsce jest nielegalne a zatrzymanemu z marihuaną grozi nie tylko kara grzywny i kara ograniczenia wolności ale nawet kara pozbawienia wolności do 1 roku. Co grozi za posiadanie marihuany?

Kary za posiadanie marihuany wskazane zostały nie w kodeksie karnym a w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, która obok wymienionych kar penalizuje także wypadek mniejszej oraz przypadek surowiej karany z uwagi na udzielanie marihuany innej osobie w tym nieletniemu.

Kiedy przestępstwo posiadania marihuany stanowi przypadek mniejszej wagi?

Brak jest definicji przypadku mniejszej wagi, wobec czego to Sąd orzekający podejmie decyzję, czy popełnione przestępstwo należy potraktować za wypadek mniejszej wagi. Determinujące znaczenie będą miały nie tylko okoliczności popełnienia przestępstwa ale także jaka ilość marihuany lub innego środka zostanie znaleziona przy zatrzymanym.

W przypadku uznania, że popełnione przestępstwo stanowi wypadek mniejszej wagi Sąd orzeka karę grzywny od 10 do 540 stawek dziennych.

Sprzedaż marihuany nieletniemu.

W sposób bardziej dotkliwy karany jest sprawca przestępstwa posiadania marihuany, który dodatkowo sprzedaje ja małoletniemu z uwagi na udostępnianie mu narkotyków czy też popieranie trwania w nałogu. Udzielenie małoletniemu substancji niedozwolonej jest zagrożone karą powyżej 3 lat pozbawienia wolności.

Posiadanie marihuany przez nieletniego – co grozi?

Nieletniemu za popełniony czyn posiadania marihuany i innych substancji niedozwolonych może zostać orzeczony m.in. nadzór kuratora czy skierowanie do ośrodka pracy z młodzieżą, a nawet skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej.

Wobec małoletniego, który dopuścił się posiadania marihuany będzie orzekał Sąd Rodzinny i Nieletnich.


Więcej informacji na stronie – http://posiadanienarkotykow.com.pl