201602.18
0
0

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy powstałe w wypadkach komunikacyjnych.

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która poniosła szkodę ma prawo do odszkodowania i może w tym celu wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania rekompensaty, często także uzyskania zwrotów kosztów leczenia i rehabilitacji. Ponadto, poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia na doznaną krzywdę a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy całkowicie lub częściowo utraci możliwość zarobkowania może domagać się renty uzupełniającej.

Osobą poszkodowaną w wypadku jest najczęściej uczestnik ruchu drogowego tj. w szczególności kierowca, pieszy, pasażer oraz rowerzysta, jeżeli nie jest wyłącznym sprawcą zdarzenia komunikacyjnego- wypadku.

Ogólne warunki ubezpieczenia wykluczają ochronę ubezpieczeniową wskutek zaistnienia wypadku drogowego spowodowanego wyłączną winą sprawcy zdarzenia lub np. w sytuacji gdy sprawca zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości. Wszelkie okoliczności wyłączające odpowiedzialność musi udowodnić sam ubezpieczyciel, z którym zawarta została umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC.

Nieuwaga kierowców, nieodpowiedzialność, brawura są najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych. Na drogach jest coraz bardziej niebezpiecznie. Statystyki wskazują, iż każdego roku na drogach ginie lub jest poszkodowanych coraz większa liczba osób. W statystykach wskazanych przez policję tylko w miesiącu styczniu 2016 roku na drogach zginęło 149 osób, a rannych w wypadkach było 2220 osób[1]. Biorąc pod uwagę liczbę poszkodowanych w wypadkach drogowych, należy wskazać w jaki sposób osoby poszkodowane lub ich rodziny mogą dochodzić odszkodowania za spowodowaną szkodę lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz kto dokonuje wypłaty wspomnianych wynagrodzeń doznanych krzywd.

Ustawa z dnia 23 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) wskazuje iż każdy właściciel pojazdu mechanicznego musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC.

Każdy właściciel :

  • samochodu
  • motocykla
  • ciągnika rolniczego
  • przyczepy

musi zawszeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Posiadanie zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę stosownych świadczeń ( odszkodowania i zadośćuczynienia) osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym na ubezpieczyciela. To właśnie Zakład Ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC jest zobowiązany do naprawienia szkody w skutek zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową tj. w szczególności wypadku drogowego m.in. przez wypłatę poszkodowanym odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje każdej osobie poszkodowanej, a w razie śmierci poszkodowanego również członkom najbliższej rodziny.

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się o wypłatę:

  • odszkodowania,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki podczas leczenia, dojazdów
  • kosztów pobytu w szpitalu i konsultacji u lekarzy specjalistów
  • renty uzupełniającej dochody, czyli wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku do stanu sprzed wypadku,
  • zwrotu utraconych dochodów z każdej formy zatrudnienia ( umowa zlecenie, umowa o pracę, jednoosobowa działalność gospodarczej), w skutek stanu niesprawności spowodowanego wypadkiem

Odszkodowanie przysługuje nawet przy niewielkich lub nie pozostawiających trwałych następstw urazach, mikrourazach takich jak m.in. potłuczenia, skręcenia stawów, nadwyrężenia mięśni, bóle karku.

Odszkodowania i zadośćuczynienia pokrywane są w całości z umowy ubezpieczenia OC sprawcy wypadku lub w sytuacji, gdy sprawca nie posiadał ważnej umowy ubezpieczenia OC lub uciekł z miejsca zdarzenia z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.[1] Dostęp z dnia 18 lutego 2016r. http://www.policja.pl/pol/form/1,dok.html

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.