Zajmiemy się analizą Państwa sytuacji i doradzimy jaka forma prawna prowadzonej działalności będzie dla Państwa najbardziej korzystna. Zajmujemy się także rejestracją spółek handlowych. Napiszemy umowy spółek handlowych zgodne z Państwa oczekiwaniami.
Zajmiemy się napisaniem umów gospodarczych, umów handlowych. Przeanalizujemy Państwa sytuację prawną.

W zakresie naszych usług jest doradztwo w zakresie:

– zakładania oraz rejestracji spółek handlowych

-pomocy w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej

– pomocy w wyborze optymalnych form opodatkowania

– bieżącej obsługa korporacyjna spółek handlowych, fundacji, stowarzyszeń

– bieżącej obsługi prawna przedsiębiorstw

– oceny projektów inwestycyjnych w tym dotyczących nieruchomości ( tzw. due dilligence)

– restrukturyzacji przedsiębiorstw

– windykacji i odzyskiwanie należności

– przygotowywania projektów uchwał organów spółek handlowych oraz innych dokumentów koniecznych na zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników

– przygotowania procesu przekształcenia, fuzji i przejęcia


A także doradztwo w zakresie:

– przygotowwywania umów gospodarczych i handlowych

-przygotowywannia umów o współpracy

-analizy umów handlowych

-projektowania regulaminów

-projektowania umów o pracę

-analiza bieżącej sytuacji prawnej

-przygotowania i kompletowanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego

– podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego