Po śmierci osoby bliskiej, uzbierane środki z OFE podlegają dziedziczeniu. Zajmujemy się kompleksowo procedurą odzyskania środków z martwych kont OFE.

Zgromadzone środki finansowe na koncie OFE podlegają dziedziczeniu, jeżeli nie otrzymał ich w postaci emerytury. Osobą uprawnioną do odbioru tych środków jest osoba wskazana przez ubezpieczonego przy zawieraniu umowy ubezpieczenia lub przez złożenie przez ubezpieczonego pisemnej dyspozycji. Jeżeli jednak przez ubezpieczonego w zakresie zgromadzonych środków OFE nie została wskazana osoba uposażona, wówczas środki zgromadzone na koncie w otwartym funduszu emerytalnym podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych czyli wchodzą do masy spadkowej.

Zajmujemy się odzyskiwaniem środków z OFE po śmierci ubezpieczonego od Towarzystwa Emerytalnego.

Ponadto zajmujemy się pomocą w ustaleniu w jakim funduszu emerytalnym prowadzone było konto, zajmujemy się wsparciem w zakresie uzyskania niezbędnych dokumentów oraz zajmujemy się reprezentacją w sporze z Towarzystwami Ubezpieczeń.