201701.16
0
0

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jazda pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu

Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Oprócz przewidzianych w kodeksie karnym, orzekany jest także obligatoryjnie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów.

Jaka ilość alkoholu decyduje czy kierujący popełnił przestępstwo czy wykroczenie?

Wartość alkoholu w organizmie kierującego pojazdem pomiędzy od 0,1 do 0,25 mg/ml w wydychanym powietrzu stanowi wykroczenie.

Jeżeli jednak wartość alkoholu w wydychanym powietrzu zatrzymanego kierowcy przekracza 0,25 mg/ml oznacza, że sprawca popełnił przestępstwo.

Jakie kary grożą za prowadzenie pod wpływem alkoholu?

Zatrzymanemu, który prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Sprawca przestępstwa zostanie ukarany karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.

Ponadto na nietrzeźwego kierującego zostanie nałożony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat.

Poza tym pijany kierowca będzie zobowiązany do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 zł.

Więcej informacji na stronie http://jazdapoalkoholu.info