Udzielamy pomocy prawnej osobom poszkodowanym i ich rodzinom w skutek zaistnienia zdarzeń losowych w szczególności zajmujemy się:

– uzyskaniem odszkodowania i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom

– uzyskaniem zadośćuczynienia poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom

– uzyskiwaniem odszkodowań osobom poszkodowanym wskutek błędu w sztuce lekarskiej

– udzielaniem pomocy prawnej w uzyskiwaniu odszkodowania z tytułu polis ubezpieczeniowych

-przygotowaniem i opiniowaniem dokumenty dla ubezpieczyciela

– reprezentowaniem przez profesjonalnego pełnomocnika w kontaktach z ubezpieczycielem

– reprezentowaniem przez profesjonalnego pełnomocnika przed sądami