Zajmujemy się odzyskiwaniem środków zgromadzonych na tzw. polisolokatach tj. umowach ubezpieczenia na życie wraz z ubezpieczeniowym funduszem emerytalnym. Jak rozwiązać polisolokatę?

Podpisując umowę ubezpieczenia na życie wraz z funduszem kapitałowym tzw. polisolokatę często klienci zostali wprowadzeni w błąd w zakresie potencjalnego zysku jaki zostanie osiągnięty przez taką polisolokatę.Niestety już w trakcie trwania umowy ubezpieczenia okazywało się, że zysk osiągnięty jest nieporównywalnie niski z prognozowanym zyskiem. Często zdarza się, iż kapitał zgormadzony na tzw. polisolokacie jest niższy niż suma wpłaconych składek. Ubezpieczony chcąc wycofać zgromadzone środki na polisolokacie dowiadywał się często, iż wypłata środków spowoduje obciążenie zgromadzonego kapitału tzw. opłatą za wkup, które często były niewspółmiernie wysokie do ponoszonych kosztów.

Nasze usługi koncentrują się na prowadzeniu postępowań dotyczących odzyskiwana środków z polisolokat w podobnych sytuacjach. Ponadto pomagamy w odzyskaniu bezprawnie pobranych przez Ubezpieczyciela opłat likwidacyjnych.