W zakresie naszych usług jest:

-analizowanie stanu prawnego nieruchomości

– regulowanie stanu prawnego nieruchomości

-przygotowanie, opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości

– przygotowanie oraz opiniowanie umowy najmu nieruchomości

-pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracyjnych

– pomoc w zniesieniu współwłasności

– kompleksowa obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

-kompleksowa obsługa prawna deweloperów oraz wykonawców robót budowlanych

– doradztwo w zakresie procesu budowlanego

– realizacja procesów inwestycyjnych

-reprezentowanie Państwa przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach wieczystoksiegowych

-reprezentowanie Państwa przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami administracyjnymi oraz właściwymi sądami.

– pomoc w sprawach dotyczących kredytów, pożyczek i innych zobowiązań, które są zabezpieczone na nieruchomościach

A także:

– sprawy o zasiedzenie

-sprawy o ochronę naruszonego posiadania

-sprawy o wydanie nieruchomości

-sprawy o rozgraniczenie nieruchomości

-sprawy dotyczące służebności