Świadczymy usługi w postępowaniu kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa, potocznie tzw. rozwód kościelny lub unieważnienie ślubu kościelnego.

Oferujemy pomoc i wsparcie w postępowaniu przed sądem Trybunałem Diecezjalnym ze strony profesjonalnych pełnomocników tj. adwokatów kościelnych posiadających właściwe uprawnienia do prowadzenia postępowań o stwierdzenie nieważności małżeństwa (adwokat kościelny powinien okazać na żądanie klienta – dekret biskupa nominującego do pełnienia zadań adwokata kościelnego). Prawo kanoniczne wymaga szczególnych uprawnień prawników – adwokatów kościelnych do prowadzenia postępowań w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa określanego też unieważnieniem ślubu kościelnego.

Zajmujemy się  prowadzeniem sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa począwszy od doradztwa prawnego, poprzez przygotowanie wszelkich pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, reprezentację adwokata kościelnego przed sądem biskupim, aż do momentu wydania orzeczenia sądu biskupiego.

Jednym z obszarów działalności kancelarii w zakresie prawa kanonicznego jest wydawanie opinii o celowości bądź niecelowości wnoszenia apelacji od orzeczenia sądu stwierdzającego ważność małżeństwa kanonicznego – szczególnie dla osób niekorzystających z usług naszej kancelarii prawniczej.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą treścią powyższego zagadnienia: Unieważnienie małżeństwa przez kościół, tzw. rozwód kościelny.