201512.11
0
0

Skutki podatkowe przyjęcia spadku. Podatek od spadków i darowizn.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. Nabywcą rzeczy lub praw majątkowych jest także spadkobierca.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego, który powstaje

  • przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku
  • przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia
  • przy nabyciu tytułem zachowku – z chwilą zaspokojenia roszczenia
  • przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego – z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego

Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów ( czysta wartość), ustalona wg. stanu w dniu nabycia i wg. cen z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Spadkobiercy, którzy w  terminie 6 miesięcy  złożą do Urzędu Skarbowego zgłoszenie nabycia rzeczy lub praw na formularzu SD-Z2 mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to dotyczy małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę i polega na całkowitym zwolnieniu od podatku, niezależnie od wartości nabytych rzeczy lub praw.

Wyznaczony przez ustawę termin 6 miesięczny nie podlega ani przywróceniu ani przedłużeniu bez względu na okoliczności powodujące nie złożenie w terminie właściwemu Urzędowi Skarbowemu zgłoszenia nabycia spadku.

Podstawa prawna: Ustawa od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 2004 r., Nr 142, poz. 1514 z pózn. zmianami.)

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.