201602.03
0
0

Decyzja o warunkach zabudowy

Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego Sposób korzystania z nieruchomości na danym obszarze jest determinowany przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała ta, podejmowana przez właściwe organy określa sposób korzystania z nieruchomości. Jeżeli na danym obszarze nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest ustalenie sposobu korzystania z nieruchomości w inny sposób, tj….