201603.21
0
0

Przedawnienie długów

Przedawnienie zobowiązania jest to istotna z punktu widzenia prawa cywilnego instytucja prawna. Celem wprowadzenia instytucji przedawnienia długów jest ochrona dłużnika w razie opieszałego działania wierzyciela w dochodzeniu swoich należności. Chodzi o uniknięcie stanu niepewności w zakresie istniejącego długu. Przedawnienie długu nie oznacza, że istniejący dług z urzędu wygasa i zobowiązania nie trzeba już uregulować a…