201701.16
0
0

Konsekwencje za jazdę pod wpływem alkoholu.

Policyjne statystyki wskazują, że na polskich drogach liczba pijanych kierowców wciąż wzrasta co skłania ustawodawcę do coraz surowszego karania kierowców zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu? Zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu grożą surowe kary. Oprócz przewidzianych w kodeksie karnym, orzekany jest także obligatoryjnie co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia…