201601.24
0
0

Kilka uwag na temat tytułów wykonawczych  

Tytuł wykonawczy jest to podstawowy dokument umożliwiający wierzycielowi dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.  Czym zatem jest tytuł wykonawczy? W ogólnym zarysie za tytuł wykonawczy uznaje się orzeczenie sądowe zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności, bowiem zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c) „Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w…