201602.18
0
0

Przedawnienie roszczenia – czy uniknięcie odpowiedzialności za dług jest możliwe?

Podstawowym pytaniem związanym z omawianą materią jest określenie zasadniczej funkcji pełnionej przez instytucję przedawnienia. Wydaje się, że podstawową rolą jaką ona spełnia jest stabilizacja stosunków funkcjonujących w obrocie prawnym. Ograniczenie temporalne realizacji świadczenia ma za zadanie wykluczyć stosunki nierealizowane przez określony czas, a tym samym zapewnić pewność sytuacji prawnej każdej ze stron.[1] Na wstępie można…