201602.29
0
0

Skutki podatkowe świadczenia pośmiertnego

Opodatkowanie podatkiem dochodowym lub objęcie zwolnieniem podatkowym jest zależne od tytułu wypłaty świadczenia oraz jego wysokości. W przedmiotowej sytuacji Spółka planuje dokonać wypłaty określonej sumy pieniędzy na rzecz rodziny zmarłego pracownika. Warto przyjrzeć się skutkom podatkowym takiego przedsięwzięcia. 1. Wypłata zapomogi z ZFŚS Zapomogę z tytułu śmierci pracownika wypłaca się rodzinie zmarłego ze środków Zakładowego…