201601.24
0
0

Kilka uwag na temat tytułów wykonawczych  

Tytuł wykonawczy jest to podstawowy dokument umożliwiający wierzycielowi dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.  Czym zatem jest tytuł wykonawczy? W ogólnym zarysie za tytuł wykonawczy uznaje się orzeczenie sądowe zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności, bowiem zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c) „Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w…

201601.14
0
0

Dochodzenie należności na drodze sądowej.

Odzyskiwanie długów. Windykacja przedsądowa. Windykacja sądowa. Wraz ze wzrostem rynkowych transakcji handlowych wzrasta liczba nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Konieczne staje się wówczas podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć są negocjacje z dłużnikiem mające na celu doprowadzenie do porozumienia. Ten rodzaj windykacji określa się…