201512.11
0
0

Skutki podatkowe przyjęcia spadku. Podatek od spadków i darowizn.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. Nabywcą rzeczy lub praw majątkowych jest także spadkobierca. Ustawa o podatku od spadków i darowizn wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego, który powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego – z…