201602.18
0
0

Dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy powstałe w wypadkach komunikacyjnych.

Każda osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym, która poniosła szkodę ma prawo do odszkodowania i może w tym celu wystąpić na drogę postępowania sądowego w celu uzyskania rekompensaty, często także uzyskania zwrotów kosztów leczenia i rehabilitacji. Ponadto, poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia na doznaną krzywdę a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy całkowicie lub częściowo utraci możliwość…