201602.08
0
0

Skutki w zakresie podatków dochodowych nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników

Jedną z popularniejszych świadczeń na rzecz pracowników jest nieodpłatne udostępnienie przez firmę mieszkania. Warto rozważyć, jakie skutki w zakresie podatków dochodowych będzie rodziło takie świadczenie zarówno dla pracodawcy jaki i dla podatnika. Skutki podatkowe dla pracodawcy. Pomimo nieodpłatnego udostępnienia mieszkania na rzecz pracownika, nie można stwierdzić, że po stronie pracodawcy nie występuje przychód. Mianowicie przychodem…