201511.05
0
0

Umowa alimentacyjna

Alimenty definiuje się jako środki na utrzymanie przekazywane przez osobę zobowiązaną ( bądź przez sąd, bądź na podstawie umowy ) osobie zobowiązanej do ich otrzymywania. Najczęściej z powództwem o ustalenie alimentów występuje były małżonek, pod którego opieką znajduje się uprawnione do otrzymywania alimentów dziecko. Jednak nie są to przypadki odosobnione. Osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów…