201602.08
0
0

Wydanie dalszego tytułu wykonawczego – czy od zasady wydania wierzycielowi jednego tytułu wykonawczego istnieją wyjątki? 

Co do zasady wydanie wierzycielowi więcej niż jednego tytułu wykonawczego i tym samym wprowadzenie do obrotu prawnego ich większej liczby rodzi niebezpieczeństwo kilkukrotnej, nieuzasadnionej egzekucji roszczenia, które zostało już uprzednio wyegzekwowane od dłużnika. Jednakże nie jest to reguła bezwzględna. Jako przykład można chociażby wskazać ponowne wydanie tytułu wykonawczego w miejsce utraconego, aczkolwiek niniejszy artykuł dotyczyć…

201601.14
0
0

Dochodzenie należności na drodze sądowej.

Odzyskiwanie długów. Windykacja przedsądowa. Windykacja sądowa. Wraz ze wzrostem rynkowych transakcji handlowych wzrasta liczba nierzetelnych kontrahentów, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Konieczne staje się wówczas podjęcie dostępnych kroków prawnych mających na celu wyegzekwowanie należności. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć są negocjacje z dłużnikiem mające na celu doprowadzenie do porozumienia. Ten rodzaj windykacji określa się…