201603.21
0
0

Przedawnienie długów

Przedawnienie zobowiązania jest to istotna z punktu widzenia prawa cywilnego instytucja prawna. Celem wprowadzenia instytucji przedawnienia długów jest ochrona dłużnika w razie opieszałego działania wierzyciela w dochodzeniu swoich należności. Chodzi o uniknięcie stanu niepewności w zakresie istniejącego długu. Przedawnienie długu nie oznacza, że istniejący dług z urzędu wygasa i zobowiązania nie trzeba już uregulować a…

201601.24
0
0

Kilka uwag na temat tytułów wykonawczych  

Tytuł wykonawczy jest to podstawowy dokument umożliwiający wierzycielowi dochodzenie roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.  Czym zatem jest tytuł wykonawczy? W ogólnym zarysie za tytuł wykonawczy uznaje się orzeczenie sądowe zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności, bowiem zgodnie z art. 776 kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c) „Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w…