201602.05
0
0

Windykacja na poziomie międzynarodowym – zagadnienia wybrane. O Europejskim Tytule Egzekucyjnym słów kilka.

Czym w ogóle jest Europejski Tytuł Egzekucyjny (dalej ETE)? Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych został wprowadzony rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.04.2004 r.[1] Niekiedy bywa on określany mianem „europejskiego paszportu sądowego” towarzyszącego różnego rodzaju dokumentom urzędowym, orzeczeniom czy ugodom. ETE jest zaświadczeniem pozwalającym na swobodny przepływ dokumentów, urzeczeń bądź ugód na…