201511.05
0
0

Założenie księgi wieczystej – wniosek

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek założenia księgi wieczystej. Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgę wieczystą zakłada się przez złożenie wniosku do sądu rejonowego, właściwego ze względu na położenie nieruchomości, dla której ma zostać założona księga wieczysta. Wniosek o założenie księgi wieczystej powinien zawierać :…