201511.05
0
0

Umowa alimentacyjna

Alimenty definiuje się jako środki na utrzymanie przekazywane przez osobę zobowiązaną ( bądź przez sąd, bądź na podstawie umowy ) osobie zobowiązanej do ich otrzymywania. Najczęściej z powództwem o ustalenie alimentów występuje były małżonek, pod którego opieką znajduje się uprawnione do otrzymywania alimentów dziecko. Jednak nie są to przypadki odosobnione. Osobą uprawnioną do otrzymywania alimentów może być także były małżonek jeśli spełni wymagane prawem przesłanki, rodzeństwo a także rodzice dorosłego i samodzielnego dziecka, jeśli popadli w niedostatek, pozostają w biedzie lub chorują. Były małżonek może starać się o alimenty jeżeli znajduje się w stanie niedostatku oraz gdy nie został uznany przez sąd za winnego rozpadu małżeństwa.

Jeżeli istnieje możliwość porozumienia z byłym małżonkiem/ małżonką najlepszym sposobem ustalenia kwestii alimentacyjnych czy to wobec siebie czy wobec dzieci pozostających na utrzymaniu drugiego małżonka jest umowa alimentacyjna. Na jej podstawie strony same ustalają wysokość alimentów przeznaczonych na utrzymanie dzieci oraz termin i sposób ich płatności.

Umowa alimentacyjna powinna być zawarta między stronami na piśmie, wystarcza zwykła forma pisemna bez konieczności wizyty w tym celu do notariusza. Zmiany umowy alimentacyjnej również powinny być dokonywane w formie pisemnej. Jeśli jednak nie ma możliwości porozumienia co do zmian umowy zawsze istnieje możliwość wystąpienia na drogę postępowania cywilnego celem ustalenia wysokości alimentów przez sąd.Pobierz : Wzór umowy alimentacyjnej 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.