Umowy gospodarcze sformułowane przez naszych specjalistów są precyzyjne, przejrzyste i zabezpieczają w sposób prawidłowy Państwa interesy. Napiszemy dla Państwa także regulamin, uchwałę, wniosek, zażalenie, skargę, umowę o pracę, umowę zlecenie. W zakresie naszych usług istnieje także możliwość opiniowania przygotowanych już umów i wprowadzania do nich odpowiednich poprawek ewentualnie udzielania wskazówek, dotyczących elementów umowy, które warto byłoby zmodyfikować.

W zakresie naszych usług jest konstruowanie:

– umowy o pracę oraz jej opiniowanie

– umowy o dzieło oraz jej opiniowanie

– umowy zlecenie oraz jej opiniowanie

– umowy o roboty budowlane oraz jej opiniowanie

A także:

– odwołań od decyzji administracyjncych

– wniosków

– zażaleń na postanowienia

– uchwał

-regulaminów

– skarg