201604.04
0
0

Unieważnienie małżeństwa przez kościół, tzw. rozwód kościelny. Stwierdzenie nieważności małżeństwa.

„Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6; por. Mk 10, 9; Łk 16, 18). Unieważnienie małżeństwa kanoniczego tzw. rozwód kościelny. Stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Prawo kanoniczne uznaje nierozerwalność sakramentalnego związku małżeńskiego o ile zostało ono ważnie zawarte. Małżeństwo kanoniczne określane często jako ślub kościelny, nie może być żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny oprócz śmierci[1] wiąże małżonków aż do śmierci jednego z nich. Nie istnieje możliwość rozwiązania ważnie zawartego kanonicznego związku małżeńskiego – pojęcie rozwodu w doktrynie Kościoła nie występuje.

Czym innym jest unieważnienie małżeństwa nazywane potocznie tzw. rozwodem kościelnym choć poprawnie to stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Unieważnienie małżeństwa przez kościół, potocznie określane jako rozwód kościelny staje się coraz bardziej popularnym zjawiskiem. Tym bardziej, gdy kościół katolicki dąży do wprowadzenia zmian mających zarówno uprościć jak i przyspieszyć samą procedurę uzyskania orzeczenia sądu biskupiego o unieważnieniu małżeństwa. Jest to novum, gdyż dotychczas kościół katolicki obligował do spełnienia skomplikowanych wymogów i zawiłych formalności, których spełnienie rzadko skutkowało uzyskaniem tzw. rozwodu kościelnego.

Podstawą do unieważnienia małżeństwa przez kościół katolicki i uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego jest spełnienie przesłanek wskazanych przez prawo kanoniczne w Kodeksie Prawa Kanonicznego:

 1. Nieważność małżeństwa może wynikać z zaistnienia przeszkody zrywającej. Przeszkoda zrywająca czyni osobę niezdolną do ważnego zawarcia małżeństwa[2].

Do przeszkód zrywających zalicza się ( Kan.1038-1094 Kodeksu Prawa Kanonicznego):

 • Wiek
 • Niezdolność płciowa ( impotencja)
 • Węzeł małżeński
 • Różność religii
 • Święcenia
 • Uprowadzenie
 • Pokrewieństwo
 • Powinowactwo

 

2.Małżeństwo może zostać nieważnie zawarte wskutek braków dotyczących zgody małżeńskiej ( Kan.1095-1107) .

Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy[3]:

 • Są pozbawieni wystarczającego używania rozumu
 • Mają brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
 • Z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich
 • Błąd co do osoby
 • podstęp
 • przymus lub bojaźń

W postępowaniu przed trybunałem kościelnym, podobnie jak w postępowaniu przed sądami powszechnymi występuje powód, pozwany oraz sędzia. Ponadto w procesie bierze udział tzw. obrońca węzła, który wyraża swoją opinię co do ważności lub nieważności zawartego małżeństwa.

Małżonek, żądający unieważnienia małżeństwa może być reprezentowany przez pełnomocnika procesowego, którym może być wyłącznie adwokat kościelny. Nie każdy adwokat posiada uprawnienia adwokata kościelnego.


Pamiętaj ! Nie każdy adwokat może zastępować małżonka w postępowaniu przed sądem biskupim.

W procesie kanonicznym o unieważnienie małżeństwa przez kościół katolicki reprezentować stronę może tylko adwokat kościelny.


 

[1] Kan. 1141, Kodeks prawa kanonicznego 1983.

[2] Kan. 1073, Kodeks prawa kanonicznego 1983.

[3] Kan.1095, Kodeks prawa kanonicznego 1983.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są wymagane *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.