Zajmujemy się regulowanie stanów prawnych nieruchomości wywłaszczonych pod inwestycje publiczne ( m.in. wywłaszczonych na drogi publiczne, wywłaszczonych pod linie kolejowe), a także nieruchomości wywłaszczonych tzw. dekretem Bieruta ( dekretem warszawskim).

Sprawy dotyczące nieruchomości wywłaszczonych są niejednokrotnie bardzo skomplikowane i długotrwałe w szczególności te, które dotyczą nieruchomości wywłaszczanych w trybie przyspieszonym, w przypadku, których nadrzędnym celem jest przyspieszenie inwestycji publicznych. W procedurze wywłaszczenia uproszczonego wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, która jest podstawą do wydania decyzji kształtującej wysokość odszkodowania za wywłaszczenie z nieruchomości.

Powyżej wskazana procedura uproszczona wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje realizujące cel publiczny dotyczy nieruchomości wywłaszczonych obecnie lub w innym kształcie w niedalekiej przeszłości.

Natomiast nieruchomości wywłaszczone na podstawie dekretów wywłaszczeniowych, gdy nieruchomości przechodziły na własność Skarbu Państwa w skutek decyzji wywłaszczeniowych stanowi inną kategorię spraw. Decyzje na podstawie, których dokonywano wywłaszczeń nierzadko były wydawane z naruszeniem prawa.

Byli właściciele nieruchomości mogą dochodzić swoich praw w celu odzyskania prawa własności lub uzyskania odszkodowania za przejęcie nieruchomości w drodze wywłaszczenia.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszą treścią powyższego zagadnienia: Odszkodowanie a wywłaszczenie nieruchomości.