Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów zarówno organizujących jak i wykonujących zamówienia publiczne.

Wykonawcą zamówienia jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która stara się o udzielenie jej zamówienia publicznego, a także podmiot, który złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Procedura udzielenia zamówienia jest jawna i odbywa się według prawnie ustalonych kryteriów.

Zapewniamy wsparcie prawne podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poprzez udzielanie porad prawnych i konsultacji ale także poprzez prowadzenie negocjacji. Reprezentujemy klientów w sporach z podmiotami w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzimy obsługę prawną projektów z zakresu prawa zamówień publicznych zarówno dla udzielających zamówień publicznych organów administracji rządowej i samorządowej oraz wykonawców zamówień publicznych.
Współpracujemy z profesjonalnymi pełnomocnikami, posiadającymi wszechstronną wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych.